در حال بارگذاری

چاپ دیجیتال

چاپ دیجیتالتا 50 برگتا 100 برگتا 500 برگ500به بالا
نوع کاغذ اندازه دورو دورو دورو دورو
تحریر80 A4 1500 1200 1100 900
تحریر80 A3 3000 2400 2200 1800
تحریر80 A3+ 4000 3000 2700 2500
گلاسه 135 A4 2000 1900 1800 1700
گلاسه 135 A3 4000 3800 3600 3400
گلاسه 135 A3+ 4500 4200 4100 3900
گلاسه 200 A4 3000 2800 2700 2500
گلاسه 200 A3 5000 4800 4600 4400
گلاسه 200 A3+ 5300 5300 5100 4900
گلاسه 250 A4 3100 2900 2800 2600
گلاسه 250 A3 5400 5200 5000 4800
گلاسه 250 A3+ 5900 5700 5500 5300
کتان آلمان 300 A4 3700 3600 3500 3400
کتان آلمان 300 A3 6200 6000 5800 5600
کتان امباس A4 3000 2900 2800 2700
کتان امباس A3 5800 5600 5400 5200
لیبل پشت چسب دار A4
لیبل پشت چسب دار A3